+32 498 14 62 69 | info@groepspraktijkmentaal.be
Werkwijze

Stappenplan

 1. Aanmelding

  Een aanmelding kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, … . Nadat er telefonisch of via e-mail contact was, spreken we een moment af om samen te zitten zodat we het probleem volledig in kaart kunnen brengen.

 2. Anamnesegesprek

  Tijdens een gesprek luisteren we naar wat de hulpvraag is. Hierbij brengen we u tevens op de hoogte over de werking van de praktijk, de gebruikte tarieven en terugbetalingsmogelijkheden. We doen steeds ons best om via het ziekenfonds terugbetaling te krijgen.

 3. Voorschrift logopedisch onderzoek

  Het voorschrift voor het logopedisch onderzoek wordt voorgeschreven door een huisarts of een geneesheer-specialist. De geneesheer-specialist is afhankelijk van de aard van de stoornis. In de meeste gevallen is dit een neus-keel-oorspecialist, een neuroloog, neuropsychiater of een pediater (kinderarts).

 4. Onderzoek

  Vervolgens gaan we na overleg een aantal testen doen om te kijken op welk niveau een kind zit en/of om een stoornis in kaart te brengen. Op basis van de onderzoeksresultaten maken wij een bilan (verslag) op. De onderzoeksresultaten kunnen nadien zeker besproken worden. Met dit verslag moet het voorschrift voor de logopedische behandeling verder ingevuld worden door de genees-heerspecialist.

 5. Aanvraag terugbetaling ziekenfonds

  Als blijkt uit het voorschrift dat logopedische behandeling nodig is, dan sturen wij alle papieren op naar het ziekenfonds voor terugbetaling. Van zodra de papieren in orde zijn, kan de logopedische therapie van start gaan.

© Groepspraktijk Mentaal. All Rights Reserved.

Designed by Liem Nguyen