+32 498 14 62 69 | info@groepspraktijkmentaal.be
Kinderpsychologe
Zowel baby, kleuter, lagere schoolkinderen als jongeren met een psychisch probleem waarop ouders niet langer een antwoord hebben, komen langs in de praktijk. Om een optimale begeleiding te garanderen, werk ik ook nauw samen met professionele hulpverleners zoals diëtisten, logopedisten en artsen.

Elke ouder maakt zich wel eens zorgen om de ontwikkeling van zijn/haar kind(eren). Je wordt geconfronteerd met angsten, twijfels en onzekerheden. Je zit met bepaalde vragen en bent op zoek naar antwoorden. Echter, zijn eenduidige antwoorden niet altijd te vinden. Elk kind en elke context zijn anders, en daarom is het belangrijk te zoeken naar een aanpak die voor jouw kind en jullie situatie werkt.

Indien u specifieke vragen hebt of verdere informatie wilt kan u altijd contact opnemen via telefoon 0497 79 74 77 of via mail info@apolloniamus.be.

Kinderpsychologe

Kinderen, jongeren en ouders kunnen bij hier terecht voor:

 • ADHD en concentratieproblemen
 • Autisme
 • Leren leren en studiemoeilijkheden
 • Emotionele problemen (niet goed in je vel zitten, angsten, laag zelfbeeld, rouw, echtscheiding …)
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Slaapproblemen
 • Pesten
 • Zindelijkheidstraining
 • Angstproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Niet goed in je vel zitten
 • Piekeren
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Aandachtsonderzoek
 • Autismeonderzoek
 • Intelligentieonderzoek

© Groepspraktijk Mentaal. All Rights Reserved.

Designed by Liem Nguyen