+32 498 14 62 69 | info@groepspraktijkmentaal.be
Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep waarbij we in staan voor de behandeling in van spraak-, slik- en taaltherapie.

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden "logos" en "paidein". "Logos" staat voor "gesproken woord" en "paidein" staat voor "opvoeden". Wij proberen te helpen bij gesproken of geschreven taal. Wat wilt dit concreet zeggen? In de praktijk zien wij kinderen en volwassenen elk met hun eigen problematieken.

Logopedie Kinderen

De kinderen die we helpen hebben moeilijkheden met de gesproken of geschreven taal.

Wij hechten veel belang aan de motivatie van een kind. Als een kind graag komt dan leert het bij. Wij proberen daarom onze therapie├źn zoveel mogelijk in spelvorm en op maat aan te bieden. De kinderen krijgen ook vaak stickers, cadeautjes, ... Veel kinderen vinden dan ook dat wij voor alles een aangepast trucje hebben.

Logopedie Kinderen

Bij kinderen werken we op:

  • Spraakstoornissen
  • Taalstoornissen en dysfasie
  • Leerstoornissen (dyslexie/dyscalculie/dysorthografie)
  • Stemstoornissen
  • Gehoorstoornissen
  • Afwijkend mondgedrag zoals verkeerd slikken, openmondgedrag, duimzuigen en verkeerde tongpositie

© Groepspraktijk Mentaal. All Rights Reserved.

Designed by Liem Nguyen